GORENJC, DRUŽBA ZA INŽENIRSKE DEJAVNOSTI D.O.O.

Savska cesta 29, 4240 Radovljica

Projekt REČICA

Na južnem robu naselja Rečica pri Bledu se nahaja zazidljivo zemljišče, ob Kolodvorski cesti. Odlikuje ga mirna lokacija za grajskim hribom, zelena okolica, bližina Blejskega jezera in ožjega centra Bleda. Meji na travnike (kmetijsko zemljišče I. kategorije), na katerem gradnja ni dopustna, kar zagotavlja dolgoročno mirno okolje s pogledom v naravo.

Skupna površina zemljišča znaša 3.102 m2, je ravno in v celoti zazidljivo. Gradnja na območju se ureja z OPN Občine Bled. Po osnovni namenski rabi prostora je opredeljeno kot »stavbno zemljišče«. S podrobnejšo namensko rabo prostora pa se umešča v »stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske stavbe (SSe)«, pri čemer se lahko do 50 % uporabne površine nameni oddajanju sob in apartmajev. Z urbanistično preverbo je ugotovljeno, da je lokacija odlična za gradnjo štirih samostojnih objektov. V primeru nekoliko gostejše pozidave pa je dopustna tudi umestitev petih objektov.

Z namenom bodoče gradnje za znane naročnike se že pripravlja projekt s štirimi individualnimi stanovanjskimi objekti, ki so pahljačasto razporejeni. Taka postavitev zagotavlja ustrezno prostorsko pestrost ter enakovredno bivalno okolje z orientacijo proti travniku za vse štiri objekte. Predvidena etažnost posameznih hiš je klet, pritličje, nadstropje in mansarda. Skupna neto površina posamezne hiše znaša cca 270 m2. V mansardi je možno izvesti tudi povsem samostojno apartmajsko enoto.

Možen bo tako nakup urejenih parcel za gradnjo posameznih objektov z gradbenim dovoljenjem, kakor tudi že zgrajenih objektov. Zemljišče se prodaja tudi kot celota.

Vsi zainteresirani kupci vljudno vabljeni.

Kontaktna tel. št.: 041 766 460