GORENJC, DRUŽBA ZA INŽENIRSKE DEJAVNOSTI D.O.O.

Savska cesta 29, 4240 Radovljica

O NAS

O DRUŽBI GORENJC D.O.O.

Družba Gorenjc d.o.o. je družba z bogato tradicijo, temelji so bili postavljeni že pred več kot sedmimi desetletji. Poslovanje je neločljivo povezano z gramoznico Graben v Radovljici, s katero uspešno gospodari že 40 let.

Na lokaciji v gramoznici Graben v Radovljici poteka glavna dejavnost družbe Gorenjc d.o.o.:

  • pridobivanje mineralnih surovin,
  • proizvodnja betona,
  • separacija gramoza,
  • zbiranje in predelava gradbenih odpadkov ter vgradnja teh predelanih surovin.

RAZPOLOŽJIVE KAPACITETE

Strategija družbe Gorenjc d.o.o. je, da upravlja z lastnimi nepremičninami in ostalimi osnovnimi sredstvi. S ključnim naravnim surovinskim virom in lastno tehnologijo pokrivamo potrebe po betonskih mešancah in različnih frakcijah na širšem območju Gorenjske.

Lastni surovinski viri

Najpomembnejši material za opravljanje glavne dejavnosti je prod, ki ga družba pridobiva iz zemljišč v gramoznici Graben. Na pridobivalnem območju gramoznice Graben ima družba dodeljeno rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine – prod.

Tehnologija

Na območju gramznice Graben razpolagamo sledečo tehnologijo:

Betonarni
Kapaciteta proizvodnje obeh betonaren je 60 m3 betonskih mešanic/ uro. V zimskem času so betonske mešanice ogrevane. Dnevno lahko zagotavljamo 1.000 m3 betona, 500 m3 betona lahko prepeljemo na lokacijo oddaljeno do 30 km.

Separacija
Proizvod separcije so frakcije dimenzij od 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm in 16-32 mm.

Tehtnica
Vsi izhodni in vhodni materiali so tehtani.

Avtomešalci in avtomešalca s pumpo
Razpolagamo z lastnimi avtomešalci in lastnim avtomešalc s pumpo. V primeru prevoza večjih količin oz. prevoza na oddajene lokacije ustrezne kapacitetudi te najamemo.

DEPONIJA PREDELANIH GRADBENIH ODPADKOV
Razpolagamo s potrebnimi dovoljenji ter imamo kapacitete za deponiranje predelanih gradbenih odpadkov.

Daljši naziv družbe GORENJC, družba za inženirske dejavnosti, d.o.o.
Krajši naziv družbe GORENJC d.o.o.
Organizacijska oblika družba z omejeno odgovornostjo
Sedež družbe Savska cesta 29, 4240 Radovljica
Telefon 08 20 55 412 in 08 20 55 413
E-pošta info@gorenjc.eu
Šifra dejavnosti F 71.129
Matična številka 5075459000
Davčna številka 39910725
ID številka za DDV SI39910725
Vpis v sodni register Okrožno sodišče v Kranju, št. vložka: 1/00225/00
Osnovni kapital 454.518 EUR
Transakcijski račun SI56 3000 0000 9634 464, Sberbank d.d.
AT76 3910 0000 0083 4663, Zveza bank Celovec